Een van onze bewindvoerders kan al uw financiële zaken regelen. Via de rechtbank krijgt u uw eigen bewindvoerder toegewezen. Uw bewindvoerder zorgt ervoor dat uw inkomsten worden gebruikt om uw vaste lasten op tijd te betalen en uw schulden te saneren indien dit nodig is.

Wanneer u onder bewind staat, betekent dit dat u een rekening via ons bij de bank heeft. Al uw inkomsten komen binnen op deze bankrekening. Dus niet alleen uw loon of uitkering, maar bijvoorbeeld ook uw kinderbijslag, belastingteruggave en vakantiegeld. De bewindvoerder van Regionaal Bewind beheert deze rekening.

Om inzicht te krijgen in uw financiële situatie maakt de bewindvoerder een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven. In dit overzicht staat welke van uw vaste lasten iedere maand van uw inkomen betaald gaan worden. In dit plan wordt ook aangegeven hoeveel u gaat sparen en hoeveel leefgeld dat u krijgt. Indien nodig zal de bewindvoerder uw inkomen repareren. U kunt hierbij denken aan het aanvragen van toeslagen, kwijtscheldingen en het doen van belastingaangifte.

U kunt zelf uw beschermingsbewind aanvragen. Wij kunnen u, na een intakegesprek, daarbij uiteraard mee helpen. De juiste papieren zullen wij inleveren bij de Rechtbank en u bijstaan op de zitting.

Indien u schulden heeft zal de bewindvoerder proberen om via de daarvoor geëigende wegen tot een schuldregeling te komen.

Ieder jaar legt de bewindvoerder aan de kantonrechter verantwoording af over het beheer van uw inkomen en uitgaven. Hierover wordt u geïnformeerd.